Žagarkalns > CENAS > KAMERŠĻŪKŠANA

KAMERŠĻŪKŠANA

Cenā iekļauta pacēlāja izmantošana!

 

*Trases tiek atvērtas līdz ar slēpošanas bāzes darba laiku un tiek slēgtas stundu pirms aizvēršanas (darba dienās trases tiek slēgtas plkst. 20:00)

 

Kameršļūkšanas noteikumi:

 1. Novērtē savu veselības stāvokli pirms došanās trasē, uzņemoties pilnu atbildību par sevi.
 2. Šļūkšanai pa īpaši ierīkoto trasi drīkst izmantot tikai tam paredzēto inventāru, ar kuru nodrošina “Žagarkalns”.
 3. Kameras drīkst izmantot tikai tām attiecīgi paredzētajās trasēs.
 4. Šļūkšanai paredzēto kameru drīkst izmantot tikai pa vienam cilvēkam, izņemot bērnus līdz 8 gadu vecumam.
 5. Bērni, kuri jaunāki par astoņiem gadiem, var veikt nobraucienu tikai kopā ar pieaugušo, kurš brauciena laikā uzņemas pilnu atbildību par bērnu.
 6. Braucienu drīkst uzsākt tikai tad, kad iepriekšējais braucējs atstājis trasi.
 7. Beidzot braucienu, nekavējoties jāatbrīvo trase, iepriekš pārliecinoties, ka no blakus esošajām trasēm netuvojas kameras un šķērsot trasi ir droši.
 8. Rindu pie pacēlāja drīkst aizņemt tikai kameras lietotājs.
 9. Izmantojot pacēlāju, kamerā jāatrodas sēdus. Pacelšanās laikā aizliegts piecelties kājās vai atlaist vaļā pacēlāja virvi, izņemot tam paredzētajā vietā.
 10. Bez ierunām jāpilda atrakciju apkalpojošā personāla norādījumi.
 11. Gadījumos, kad apmeklētājs nepakļaujas noteikumiem, personāls ir tiesīgs liegt iespēju izmantot parku.
 12. Trasē aizliegts uzturēties suņiem un citiem dzīvniekiem.
 13. Trasi nedrīkst izmantot alkohola un narkotisko vai psihotropo vielu reibumā esošas personas.
 14. Cieni pārējos kameršļūkšanas trases lietotājus, lai neradītu draudus savai un citu drošībai.
 15. Trases lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai vai “Žagarkalnam”.